გარეშე ბავშვის უფლებები

არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელმძღვანელო ბავშვებისთვის
ბავშვის უფლებები

არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელმძღვანელო ბავშვებისთვის

ჩვენ შევადგინეთ მნიშვნელოვანი ერთეულების სია, რომლებიც უშუალოდ ბავშვებთან მუშაობენ. მილიონზე მეტი მოხალისე ქმნის არასამთავრობო ორგანიზაციების სტრუქტურას, ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი სოციალური მიზეზების დასაცავად, რომელიც მოიცავს ბავშვებს მთელ მსოფლიოში. ისინი არიან ორგანიზაციები, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა იბრძვიან ბავშვების ძირითადი უფლებებისთვის, როგორიცაა განათლება და ჯანმრთელობა, გარდა ბავშვების უსაფრთხოებისა.

დაწვრილებით

ბავშვის უფლებები

არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელმძღვანელო ბავშვებისთვის

ჩვენ შევადგინეთ მნიშვნელოვანი ერთეულების სია, რომლებიც უშუალოდ ბავშვებთან მუშაობენ. მილიონზე მეტი მოხალისე ქმნის არასამთავრობო ორგანიზაციების სტრუქტურას, ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი სოციალური მიზეზების დასაცავად, რომელიც მოიცავს ბავშვებს მთელ მსოფლიოში. ისინი არიან ორგანიზაციები, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა იბრძვიან ბავშვების ძირითადი უფლებებისთვის, როგორიცაა განათლება და ჯანმრთელობა, გარდა ბავშვების უსაფრთხოებისა.
დაწვრილებით