გარეშე ტელევიზია

7 მიზეზი ტელევიზორში არ ჩასვათ სანერგეში (თუნდაც მათი დაჟინებით)
ტელევიზია

7 მიზეზი ტელევიზორში არ ჩასვათ სანერგეში (თუნდაც მათი დაჟინებით)

დღეს იმ საზოგადოებაში, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, ტექნოლოგიის გამოყენება აუცილებელი გახდა. კომპიუტერები, სმარტფონები, ტაბლეტები, კონსოლები, ტელევიზია ... ყველა მათგანი არის ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც ადრეული ასაკიდან ძალიან ხელმისაწვდომია ბავშვებისთვის და გავლენას მოახდენს მათ სწავლა-განვითარებაზე. ჩვენი შეკითხვაა ...

დაწვრილებით

ტელევიზია

7 მიზეზი ტელევიზორში არ ჩასვათ სანერგეში (თუნდაც მათი დაჟინებით)

დღეს იმ საზოგადოებაში, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, ტექნოლოგიის გამოყენება აუცილებელი გახდა. კომპიუტერები, სმარტფონები, ტაბლეტები, კონსოლები, ტელევიზია ... ყველა მათგანი არის ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც ადრეული ასაკიდან ძალიან ხელმისაწვდომია ბავშვებისთვის და გავლენას მოახდენს მათ სწავლა-განვითარებაზე. ჩვენი შეკითხვაა ...
დაწვრილებით